Tungbiltreff, Norsk Samferdselshistorisk senter.

Hønefoss lørdag 9. juni 2018.