OPEL BLITZ

Min 1954 Opel Blitz (gårdsbilen)

Bilen ble kjøpt ny av min farfar i 1954. Overtatt av min far i 1961. Overtatt av min bror i 1989. Overtatt av meg i 2008.
Jeg husker bilen bare fra ca. 1960 ( jeg var 4 år i 1960). Hele første halvdel av 1960 tallet så kunne jeg vel nesten ikke tenke meg noe som var mer moro enn å være med min far og kjøre i denne bilen.
Min farfar kjørte aldri bilen selv, min far var hans sjåfør og gårdsarbeider fram til han overtok bilen og gården i 1961. Min far brukte bilen som gårdsbil helt til 1989. Fram til 1964 var den hans eneste bil, og da brukte han den også som personbil.
Bilen ble brukt til å frakte alt mulig. Kjøre korn til mølla, hente kraftfor, høylass, sagflis, grus, materialer, og vedlass. Bilen ble også bruk til å frakte dyr, og til tømmerkjøring. 
I 1989 overtok jeg gården. Og min bror overtok bilen, og hadde den som hobbybil. Han hadde ikke garasjeplass til den, så bilen har hele tiden stått her på gården.
Da han ville selge bilen i 2008, måtte jeg selvsagt kjøpe den for at bilen ikke skulle forlate gården og forsvinne ut av familien.
Bilde fra ca. 1958. Tungt lass med materialer. Min far og farfar klare til å lesse av.

 

Bilen lastet opp med ved en gang på 1950 tallet.

Samme vedlass som forrige bilde. Min far er klar til å kjøre.

Min far ved lastebilen en varm sommerdag på 1950 tallet.

Foto fra ca. 1970.

Nyere bilder av bilen

Min far bruker bilen i våronna 1986.
Våronna 1986.

Våronna 1986

Møbeltransport 1986.
Møbeltransport 1986.

Gårdsbilen på Romeriksmarkedet i 1988.
Romeriksmarkedet 1988.

Romeriksmarkedet 1988.